Over Naomi

Mijn naam is Naomi Dessaur en samen met mijn man Stijn en onze twee jonge dochters woon ik in Voorburg. We werken beiden met veel plezier en dragen samen zorg voor onze kinderen en het huishouden. We zijn een modern gezin. Het veilig en gezond groot brengen van onze meiden, zien wij als onze belangrijkste taak. We helpen en ondersteunen ze bij hun fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling. We geven ze de ruimte die nodig is om zich te ontwikkelen tot gezonde zelfstandige en onafhankelijke vrouwen.

Mijn professionele loopbaan kreeg rond mijn achttiende jaar een concretere vorm. Naast mijn studie maatschappelijk werk en dienstverlening was ik vrijwilliger bij de kindertelefoon. Daar sprak ik wekelijks met kinderen die in lastige en soms hele onveilige situaties verkeerden. Na mijn studie startte ik mijn loopbaan bij Bureau Jeugdzorg waar ik als maatschappelijk werker met kinderen in zorgelijke situaties te maken kreeg. Het leed greep mij aan en mijn missie werd steeds helderder.

Mijn missie: Bijdragen aan een veilige wereld voor kinderen.
Naomi Dessaur

Warm gezin

Zelf ben ik opgegroeid in een warm gezin wat ik samen met mijn ouders en mijn broer vormde. We hebben als gezin enige tijd een pleegkind opgevangen en hierdoor wist ik al op jonge leeftijd dat opgroeien in een warm gezin niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Joods

Mijn familie is Joods en ik dus ook. Veiligheid is voor ons altijd een belangrijk thema geweest. We leven heel bewust met het gevoel dat alles in een ‘split second’, anders en onveilig kan zijn. Dat onveiligheid niet altijd van binnenuitkomt, maar soms ook van buitenaf. Mijn grootouders hebben dat helaas ervaren tijdens de Tweede Wereld Oorlog. De littekens van deze oorlog zijn diepgeworteld en zowel zichtbaar als onzichtbaar in onze samenleving en vooral in de Joodse gemeenschap aanwezig. Veiligheid is nooit een garantie en dat geldt helaas ook voor kinderen.

"Bespreekbaarheid is de sleutel"

– Naomi Dessaur –

Gepest

Als kind had ik het lastig, ik werd gepest en was voor anderen vaak onzichtbaar. Het contact met leeftijdsgenootjes verliep moeizaam en was complex. Ondanks het verdriet hield ik me staande, doordat ik naast het pesten gelukkig ook veel steun heb mogen ervaren. Uiteindelijk ben ik er een sterker mens door geworden. Ik heb ervaren hoe belangrijk steun is, wanneer je het op sommige vlakken moeilijk hebt. Liever had ik verteld dat ik een zorgeloze kindertijd had gehad waar ik met veel blijdschap op terug kijk. Mijn grote wens is dat kinderen een kindertijd hebben met kleine zorgen en steun wanneer ze het nodig hebben. Ieder kind heeft recht om gezond en veilig groot te groeien en écht kind te zijn.

Dessaur Trainingen

In 2009 besloot ik te stoppen bij Bureau Jeugdzorg en tot 2011 werkte ik als coördinator in de aanpak kindermishandeling. Al in 2008 startte ik mijn eigen bedrijf. Binnen Dessaur Trainingen, ondersteun ik al jaren aandachtfuntionarissen en professionals bij het signaleren, bespreekbaar maken en handelen wanneer kinderen en hun ouders in zorgelijke situaties verkeren en hulp nodig hebben. Dit doe ik door het geven van inhoudelijke trainingen en te spreken op congressen en symposia. Daarnaast deel ik al jaren veel informatie over de thema’s kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik bij kinderen. Het zijn zware thema’s die mij echt aangrijpen. Juist daarom zie ik het meer als een missie dan als mijn werk.